За мен

Бакалавър по Химия,

Магистър по Медицинска химия, 

Професионален бакалавър Помощник-фармацевт