За мен

Хоби: Изонит

Опит

помощник-фармацевт
9600, Балчик, България, улица "Асен Петков" № 21