За мен

Фармацевт 

Опит

Медицински представител
6000, Стара Загора , България, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 2E