Опит

Лекар Ординатор
4700, Смолян, България, бул,,България"2
Лекар ординатор
4800, Девин, България, Васил Левски 39

01.01.2016г-2018 г

Кардиолог-Кардиологично Отделение
4700, Смолян, България, бул.България 2

01.04.2008г.-02.2017г.

Клиника Инвазивна Кардиология
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2

Образование

1998 - 2004
Медицина
Медицински факултет - Тракийски университет
Стара Загора , България

Специалности

Кардиология

Сертификати

Базисно ниво-Ехокардиография
0880/18.12.2017 г
2017-12-18 -

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb