За мен

Д-р Дарина Стойкова е специалист кардиолог с над 6г. опит и професионални интереси в областта на неинвазивната диагностика, превенция и лечение сърдечно-съдови заболявания като артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, спешни кардиологични състояния.

Провежда и разчита функционални изследвания: ЕКГ, Ехокардиография, холтер мониториране на сърдечен ритъм, велоергометрия.

 

Своята специалност придобива в МУ Пловдвив. Работила е в отделение по Вътрешни болести, спешно-приемно отделение, а от 2016г. работи към Интензивен кардиологичен сектор на МБАЛ "Св. Пантелеймон" Пловдив. 

 

Д-р Стойкова не преглежда деца.

 

 

Опит

кардиолог
4000, Пловдив, България, бул. "Васил Априлов" 39
0886778761
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)