Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
35932625831
Консултации относно хранене и диететика се извършват само след предварително уточнен час за посещение.
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 19:00

Четвъртък

14:00 - 19:00

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител