За мен

Д- р Никола Станков работи в клиника по урология към УМБАЛСМ "Н.И.Пигоров".

Член е на Български лекарски съюз.

Член на Европейска асоциация на уролозите, където участва в семинари и уебинари на урологична тематика.

 

Опит

Лекар- специализант
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21