За мен

През 2008г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.
 

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2