За мен

Преподавател в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на Медицинския факултет в МУ-СОфия. През 2005 г. придобива специалност по „Анатомия, хистология и ембриология” в МУ-София, к-ра по Анатомия, хистология и ембриология. През 2009 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” МУ-София, СНС по хирургия при ВАК, к-ра по Ортопедия и травматология, СБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Г. Баня и к-ра по Анатомия, хистология и ембриология. Пред 2011 г. придобива специалност по Ортопедия и травматология, Медицински Университет-София, к-ра по Ортопедия и травматология, СБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Г. Баня; НИСМП „Пирогов“.