За мен

Д-р Айсун Мехмед е родена през 1994г. в гр. Шумен.

 

Завършва медицина в МУ – София през 2019г., започва специализация през 2022г. в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД.

 

2023г. - асистент по хирургия в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II - ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска” – София, Медицински университет – София

 

2023г. –докторант към МУ- София на тема „Проучване върху използването на интраоперативна микроангиография с индоцианин грийн за превенция на анастомозна инсуфициенция при лапароскопска хирургия на колоректален карцином.“

Опит

лекар
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
0894642399