За мен

Специалист по медицинска онкология, белодробни и вътрешни болести. Работи в СБАЛОЗ "Д-р Марко Марков" - Варна като ръководител Направление Медицинска онкология и лъчелечение.

  • Завършва медицина във Варна през 1979 г. 
  • Специализира вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия и медицинска онкология. 
  • От 1986 г. започва работа в УМБАЛ "Св. Марина".  
  • През 1994 г. защитава докторска теза: Диагностична и прогностична стойност на реактивните цитологични промени при бенигнени и малигнени плеврални изливи. От 2007 г. е доцент към Катедра Пропедевтика на вътрешните болести. 
  • От 2007 г. е заместник главен редактор на медицинското списание InSpiro.
  • От 2008 г. до 2016 г. оглавява Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна.
  • От 1986 г. до 2016 г. е преподавател в Медицински университет - Варна като асистент по белодробни болести и доцент по медицинска онкология. 
  • През 2014 г. е национален консултант по медицинска онкология.
  • От юни 2016 г. оглавява Направление Медицинска онкология и лъчелечение в СБАЛОЗ "Д-р Марко А. Марков" ЕООД, Варна.

Опит

Ръководител Медицинска онкология и лъчелечение
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
359892202080
Консултации на онкологични пациенти със солидни злокачествени тумори.
Дни за консултация

Вторник

10:00 - 13:00

Сряда

10:00 - 13:00

Платен прием