За мен

Специалист по инфекциозни болести и вътрешни болести, както и експерт-консултант по инфекциозни болести. Участвал в международни клинични проучвания, свързани с различни терапевтични аспекти на грип тип В, хепатит тип С, клостридиални инфекции и COVID-19. Дисертационен труд и автореферат към него на тема „Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи”, 2 монографии: „Инфекциозни болести по време на военни мисии“ и „Лаймска Невроборелиоза”, участие в написването на учебник Нервни болести с 4 глави, 172 научни статии в научни списания в България и чужбина, от които 18 с Impact factor и 28 със SJR.Медицински университет-София през 1990г. 
 

Образование:           

1990  Медицинска академия, София 

1996  Придобита специалност по Инфекциозни болести 

1999  Придобита специалност по вътрешни болести 

2010  Научна и образователна степен доцент

Завършени курсове и специализации в чужбина:

2007 “Инфекциозни болести и тропическа патология”, Амстердам, Холандия

2006  “Advanced medical officers course”, Сан Антонио, Тексас, САЩ

2003   Курс на НАТО по английски език, Будапеща, Унгария

2001  “HIV- AIDS Политика и стратегия”, Монтерей, Калифорния, САЩ

Участие във военни мисии мисии в чужбина:

2011   Военна мисия на EUFOR в Босна и Херцеговина

2010   Военна мисия на EUFOR в Босна и Херцеговина

2009   Хуманитарна мисия Украйна

2004    Военна мисия на KFOR в Косово

2003  Военна мисия в бежански лагер Радуша, Македония

Професионална кариера:

2022 -до сега ръководи COVID звеното на б-ца Софиямед

2020-2021  Професор в КИПТБ, ВМА

2015-2020  Доцент в КИПТБ, ВМА

2015-до сега  NATO civil expert in the field of Contagious Diseases, including Tropical Medicine

2004-2015  Главен асистент в КИПТБ, ВМА

2001-2004  Старши асистент в КИПТБ, ВМА

1996-2001  Асистент в КИПТБ, ВМА

1993-1996   Клиничен ординатор по инфекциозни болести

1991-1993   Началник на медицинска служба във ВВС – Божурище

1990-1991   Интерн във ВМА.

Научна кариера:

2021   Избран за Професор към ВМА

2015   Избран за Доцент към ВМА

2015   Избран за член на Академичния съвет на ВМА

2010   Защитена научна и образователна степен “доктор”

2004   Зачислен за аспирантура и започната дисертация на тема “Вирусни хепатити в организирани колективи – войскови, затвори”

2004   Избран за Главен асистент от Академичен съвет на ВМА

2001   Избран за Старши асистент от Академичен съвет на ВМА

1996 Спечелен конкурс и избран за асистент от Академичен съвет на ВМА

Езикови умения:

Английски език  - писмено и говоримо

Руски език – писмено и говоримо

Сръбски език – говоримо

Босненски език – писмено и говоримо

        

 

 

 

 

 

 

Сертификати

Все още няма добавени сертификати в профила

Вграждане на видеоклип

Опит

Ръководител на COVID звеното на болница Софиямед
1000, София, България, бул. Г.М.Димитров 16

Завеждащ COVID звеното на болница Софиямед

 

 

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
Услуги в тази практика
  • https://superdoc.bg/lekar/georgi-popov-dm
  • https://www.healee.com/bg/847303

Образование

Епидемиология на инфекциозните болести
Медицински университет - София
София , България
Вътрешни болести

Специалности

Инфекциозни болести
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Услуги

  • https://superdoc.bg/lekar/georgi-popov-dm
  • https://www.healee.com/bg/847303

Поканете ваши колеги в CredoWeb