Последователи
д-р Пламен Митев, дм
Петър Димитров Георгиев
г-жа Радка Банкова
д-р Виолета Цветкова
доц. Владимир Гончев, дм
Мария Василева
Мария Василева
Специалност различна от изброените
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
Павел Аршинков
Павел Аршинков
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Дора Чернева
д-р Дора Чернева
Физикална и рехабилитационна медицина