Публикации

Безкръвно Премахване на Сливици с Коблатор (Coblator II system)
Безкръвно Премахване на Сливици с Коблатор (Coblator...
Публикация
д-р Стефан Консулов създаде публикация
28 яну
Безкръвно Премахване на Сливици с Коблатор (Coblator II system)
Безкръвно Премахване на Сливици с Коблатор (Coblator II system)

Коблация тонзилектомия   Радиочестотната биполярна аблация може да бъде използвана за екстра и ин...