Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия
Обща медицина

Сертификати

Бърнаут синдром на професионалното изтощение в лекарската професия
2016-08-18
Тежки полиорганни увреждания \u000bв резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2016-08-18

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb