За мен

Ръководител Сектор "Асистирана репродукция" в МЦ Репробиомед

Образование:

Специалист по здравен мениджмънт, УНСС - София, 2006

Магистър по икономика, УНСС - София, 2006

Специалист по акушерство и гинекология, ВМУ - София, 2003

Магистър по медицина, ВМУ - София, 1995

По-важни квалификации и продължително медицинско обучение:

Курс по оперативна хистероскопия, Ospedale San Giuseppe, Милано, Италия;

Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (напреднали), ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;

Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (основен), ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;

Курс по лапароскопска хирургия ниво I, ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;

Световен конгрес по гинекологична ендоскопия, Куала Лумпур, Малайзия;

Курс „Стволови клетки” - ESHRE 2003 - Мадрид, Испания;

Курс „Предимплантационна генетична диагностика” - ESHRE 2002 - Виена, Австрия;

Тренировъчен курс по асистирана репродукция и гинекологична ендоскопия, Birmingham Women’s Hospital (NHS), Бирмингам, Великобритания;

Курс „Репродуктивна хирургия - овариални кисти”, ESHRE 2001, Лозана, Швейцария;

Награден със Soroptimist bursary (стипендия) като „обещаващ млад източно-европейски клиницист”;

Курс “ICSI” - Eppendorf–Hinz GmbH Marketing Training Centre, София, България;

Тренировъчен курс по репродуктивна медицина - Болница Diaconessenhuis Voorburg, Reiner de Graaf Groep, Хага, Холандия

Тренировъчен курс по репродуктивна хормонална диагностика - Serono Diagnostics, Женева, Швейцария;

Участвал във всички международни конгреси и някои предконгресни курсове на ESHRE от 2001 г. насам;

Участвал във всички международни конгреси на ESGE от 2005 г. насам;

Участвал във всички национални конгреси на БАСРЗ от1998 г. насам.

Основни интереси и достижения:

Ендоскопска гинекологична хирургия - диагностична и оперативна лапароскопия и хистероскопия. (Съвместно организиране на отделението по стерилитет и ендоскопска хирургия във ВСАГБАЛ „Шейново” - 1999; съвместно въвеждане на методите на гинекологичната ендоскопия в МБАЛ „Св. София” -2006 г.); тютор към МУ - Плевен по гинекологична ендоскопска хирургия.

Човешка репродукция, вкл. репродуктивна биология и клинична ембриология - спермален анализ, класическо ‘ин витро’ оплождане, ICSI, култивация на бластоцисти, криоконсервация на човешки гамети, ембриони и репродуктивни тъкани, предимплантационна генетична диагностика, стволови клетки и др. (Първите за България родени деца от криоконсервация на ембриони, вкл. първите близнаци след криоконсервация -1999 г.; едни от първите бебета родени след тестикуларна биопсия и последващо ICSI);

Репродуктивна ендокринология (Въвеждане на рекомбинантните фоликулостимулиращи препарати в България и първи бременности след КОХС с тях,1998 г.; въвеждане на флексибилен протокол с антагонист на гонадолиберина в България,2002 г.); въвеждане на иновативните стимулационни схеми с корифолитропин алфа.

Етични и юридически аспекти на АРТ: Съавтор с експерти от МЗ на Клиничен Стандарт „Асистирана репродукция” и на наредбите към ЗЗ, свързани с това. Участвал като експерт при създаването на „Фонд за асистирана репродукция” и при изготвянето на Правилника за организацията и дейността му. Участвал като експерт при изготвяне на Национална стратегия по репродуктивно здраве. Участвал като експерт при изготвяне на последната версия на клиничен стандарт по АГ.