За мен

Ръководител Сектор "Асистирана репродукция" в МЦ Репробиомед

Образование:

Специалист по здравен мениджмънт, УНСС - София, 2006

Магистър по икономика, УНСС - София, 2006

Специалист по акушерство и гинекология, ВМУ - София, 2003

Магистър по медицина, ВМУ - София, 1995

По-важни квалификации и продължително медицинско обучение:

Курс по оперативна хистероскопия, Ospedale San Giuseppe, Милано, Италия;

Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (напреднали), ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;

Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (основен), ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;

Курс по лапароскопска хирургия ниво I, ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;

Световен конгрес по гинекологична ендоскопия, Куала Лумпур, Малайзия;

Курс „Стволови клетки” - ESHRE 2003 - Мадрид, Испания;

Курс „Предимплантационна генетична диагностика” - ESHRE 2002 - Виена, Австрия;

Тренировъчен курс по асистирана репродукция и гинекологична ендоскопия, Birmingham Women’s Hospital (NHS), Бирмингам, Великобритания;

Курс „Репродуктивна хирургия - овариални кисти”, ESHRE 2001, Лозана, Швейцария;

Награден със Soroptimist bursary (стипендия) като „обещаващ млад източно-европейски клиницист”;

Курс “ICSI” - Eppendorf–Hinz GmbH Marketing Training Centre, София, България;

Тренировъчен курс по репродуктивна медицина - Болница Diaconessenhuis Voorburg, Reiner de Graaf Groep, Хага, Холандия

Тренировъчен курс по репродуктивна хормонална диагностика - Serono Diagnostics, Женева, Швейцария;

Участвал във всички международни конгреси и някои предконгресни курсове на ESHRE от 2001 г. насам;

Участвал във всички международни конгреси на ESGE от 2005 г. насам;

Участвал във всички национални конгреси на БАСРЗ от1998 г. насам.

Основни интереси и достижения:

Ендоскопска гинекологична хирургия - диагностична и оперативна лапароскопия и хистероскопия. (Съвместно организиране на отделението по стерилитет и ендоскопска хирургия във ВСАГБАЛ „Шейново” - 1999; съвместно въвеждане на методите на гинекологичната ендоскопия в МБАЛ „Св. София” -2006 г.); тютор към МУ - Плевен по гинекологична ендоскопска хирургия.

Човешка репродукция, вкл. репродуктивна биология и клинична ембриология - спермален анализ, класическо ‘ин витро’ оплождане, ICSI, култивация на бластоцисти, криоконсервация на човешки гамети, ембриони и репродуктивни тъкани, предимплантационна генетична диагностика, стволови клетки и др. (Първите за България родени деца от криоконсервация на ембриони, вкл. първите близнаци след криоконсервация -1999 г.; едни от първите бебета родени след тестикуларна биопсия и последващо ICSI);

Репродуктивна ендокринология (Въвеждане на рекомбинантните фоликулостимулиращи препарати в България и първи бременности след КОХС с тях,1998 г.; въвеждане на флексибилен протокол с антагонист на гонадолиберина в България,2002 г.); въвеждане на иновативните стимулационни схеми с корифолитропин алфа.

Етични и юридически аспекти на АРТ: Съавтор с експерти от МЗ на Клиничен Стандарт „Асистирана репродукция” и на наредбите към ЗЗ, свързани с това. Участвал като експерт при създаването на „Фонд за асистирана репродукция” и при изготвянето на Правилника за организацията и дейността му. Участвал като експерт при изготвяне на Национална стратегия по репродуктивно здраве. Участвал като експерт при изготвяне на последната версия на клиничен стандарт по АГ.

Опит

1000, София, България, ул. Бойчо Огнянов 28
Платен прием