Публикации

Емболизацията е алтернативен метод за лечение на тумори
Емболизацията е алтернативен метод за лечение на тумори
Публикация
д-р Ивета Ташева създаде публикация
2015
Емболизацията е алтернативен метод за лечение на тумори
Емболизацията е алтернативен метод за лечение на тумори

Въпрос: Имам карцином на черния дроб, който не подлежи на хирургическа намеса. Онкологът ми препо...