Последователи
Иван Гришев Шекерев
Иван Гришев Шекерев
Студент по медицина
Д-р Божидара Динкова Миткова
Анелия Димитрова
Д-р Недрет  Адърбелли
Марина Тарашева
Марина Тарашева
Студент по медицина
д-р Мевлян Мустафа
Д-р Радка  Иванова Иванова
Д-р Радка Иванова Иванова
Нервни болести / Неврология
д-р Ана САМАРДЖИЕВА-ТЕНЕВА
Diyan Ganev
Diyan Ganev
Студент по медицина
Д-р Димитър Е. Чернев
Д-р  Диян Дончев Господинов
д-р Юлияна Иванова
Д-р Обрейко Обрейков
Д-р Обрейко Обрейков
Нервни болести / Неврология
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
1 2 3 4 5 ... 7