Опит

1000, София, България, 25 ДКЦ; ул. Свето Преображение 20

Образование

1997 - 2002
Магистър
Медицински университет - София
София , България
2009 - 2015
Обща медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb