Опит

2300, Перник, България, ул. Св. Св. Кирил и Методий 77
359889363630
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене
Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене

Кървенето при коронарни интервенции е свързано с четирикратно повишение на риска от смъртност. Па...

Публикации

Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене
Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок рис...
Публикация