Публикации

Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене
Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок рис...
Публикация
д-р Костадин Кичуков, дм създаде публикация
2018
Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене
Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене

Кървенето при коронарни интервенции е свързано с четирикратно повишение на риска от смъртност. Па...