Последователи
д-р Людмила Крумова Костова
д-р Галина Тишева
д-р Галина Тишева
Общопрактикуващ лекар
д-р Радостина   Данчева
д-р Виолета Цветкова
д-р Росица  Мурад
д-р Росица Мурад
Акушерство и гинекология
з