Опит

9000, Варна, България, ул. “Никола Вапцаров” № 2
359888698196
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 14:00

Вторник

09:00 - 14:00

Сряда

09:00 - 14:00

Четвъртък

12:00 - 17:30

Петък

12:00 - 17:30

Работи с осигурител
9000, Варна, България, ул. "Отец Паисий" №4
359879004709
Дни за консултация

Понеделник

16:00 - 18:00

Четвъртък

09:00 - 11:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Специалности

Педиатрия
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb