За мен

специалист - кардиолог

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Пловдив

Придобити специалности по "Кардиология" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. Пловдив