За мен

специалист - кардиолог

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Пловдив

Придобити специалности по "Кардиология" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. Пловдив

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Г.С.Раковски № 50, к-т 4
АИПСИМП по КВБ
Платен прием
Работи с осигурител