Последователи
д-р Виолета Цветкова
д-р Кристина Симеонова
д-р Кристина Симеонова
Общопрактикуващ лекар