За мен

Завършил МУ в Стара Загора през 1993г. От 1995г. работи като лекар в Онкогинекологично отделение на КОЦ - Стара Загора ЕООД.

  1. 2005г. Колпоскопия и Ехографска диагностика.
  2. 2006г. Ултразвукова и Доплердиагностика в Акушерството.
  3. 2008г. Гинекологична оперативна техника в "Майчин дом" гр. София
  4. 2009г. Оперативна Онкогинекология в СБАЛО гр. София
  5. 2013г. Гинекологична лапароскопия и Хистероскопия.