Последователи
д-р Светла Пенчева Михова
Биляна Драголова
Биляна Драголова
Студент по фармация
д-р Сабина Стоянова
д-р Анна  Иванова Цветкова
д-р Анна Иванова Цветкова
Нервни болести / Неврология
Кристина Стоянова
Кристина Стоянова
Студент по медицина
д-р Николай Димитров, дм
д-р Николай Димитров, дм
Ортопедия и травматология
проф. Панайот Танчев, дм
проф. Панайот Танчев, дм
Ортопедия и травматология