За мен

Завършила Медицина в МУ - гр. Варна.

Придобита специалност по Кожни и венерически болести в МУ - гр. София.