За мен

Завършила Медицина в МУ - гр. Варна.

Придобита специалност по Кожни и венерически болести в МУ - гр. София.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Иван Вазов 5
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)