За мен

специалист по кожни и венерически болести

Завършила е МУ - гр.София

Придобила специалности в МУ - гр София

Опит

Работи
8000, Бургас, България, бул. Демокрация 94
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

13:00 - 18:00

Четвъртък

13:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител