За мен

специалист по кожни и венерически болести

Завършила е МУ - гр.София

Придобила специалности в МУ - гр София