За мен

специалист по кожни и венерически болести

Завършил е МУ - гр.Варна

Придобива специалност в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Демокрация 94
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Четвъртък

13:00 - 18:00

Вторник

13:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кожни и венерически болести
Дерматология и венерология

Специалности

Кожни и венерически болести
Дерматология и венерология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb