Опит

Ендокринолог
6600, Кърджали, България, "Беломорски"58
359878779737
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-06-27
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-10-26
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-11-04
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-11-07
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-11-07
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-10
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2019-12-24
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-14

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb