Опит

1202, София, България, ул. Струма 6, office@balkanmed.com

Вътрешни болести, гастроентерология и хепатология, проблеми на обмяната, затлъстяване, хранене.

Платен прием