За нас

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” - Варна е най-големият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” - Варна е най-големият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. Болничният комплекс разполага с над 1200 легла, най-съвременна апаратура и високо квалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. Тя е единствената високотехнологична болница в Североизточна България за лечение на най-тежките заболявания, включително онкологични.


Уникални услуги:

Уникални за региона на Североизточна България по профила и специализацията на дейността си са клиниките по:

• Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)

• Интервенционална кардиология

• Лъчелечение

• Гама-камера

• Детска онкохематология

• Детска ендокринология

• Детска пулмология и алергология

• Детска психиатрия

• Наркология

• Геронтопсихиатрия

• Психосоматика

• Медицина на съня

• Лаборатория по имунология

• Медико-генетична консултация и диагностика

• Неврохирургия

• Ортопедия и травматология

• Орална и лицево – челюстна хирургия

Работа по клинични пътеки:

УМБАЛ "Света Марина" - Варна има сключен договор с РЗОК за 2015г. за 249 клинични пътеки (изключение са само акушеро - гинекологичните и офталмологични заболявания и изгаряния).

Високотехнологична уникална апаратура:

Болничният комплекс е оборудван с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва:

  • Два високотехнологични линейни ускорителя Varian и прилежащата последна версии на планираща система Eclipseи онкологична информационна система Aria
  • Компютърен томограф Siemens AS Open за виртуална симулация
  • PET компютърен томограф (скенер), 128-срезов с висока резолюция, 4-измерен
  • Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz
  • Остеометър за цяло тяло с висока резолюция – единствен в България
  • Доплер-ехограф от последно поколение
  • Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология
  • Циклотрон – единствен в България

Управление на качеството:

Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на УМБАЛ "Света Марина" - Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България“сертификат за управление на качеството “. След придобиването на второ ниво, през 2014 г. лечебното заведение получавасертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най -високата възможна степен.

Условия за пациентите:

Повечето болнични стаи са с две легла. Обособени са и самостоятелни VIP стаи. Всяка стая има самостоятелна баня и тоалетна, климатик, кабелна телевизия и всички видове медицнски инсталации.

Диагностично-консултативен блок:

Болницата разполага с богат диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, център за образна диагностика, център за клинична патология и център по съдебно-медицинска експертиза. В него се извършват:

• висококачествена образна диагностика (компютърна томография и КТ с биопсия, ангиография, динамични и статични сцинтиграфии, еднофотонна и емисионна КТ, мамографии, хормонална радиоизотопна диагностика);

• всички лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК – анализ) и медицинска генетика;

• инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология и неврология, ендокринология (диабетно стъпало), инвазивни изследвания на всички органи отделителната, гастроинтестиналната система;

• ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;

• мониториране на лекарствени средства;

• превантивни центрове за лечение на множествената склероза, за борба с епилепсията и паркинсоновата болест;

• рехабилитационни програми и физикална терапия и водолечение с естествена геотермална вода;

• скринингови изследвания.

Болнична информационна система

• УМБАЛ "Света Марина" - Варна е една от първите болници в страната с изградена цялостна компютърна болнична информационна система (БИС). Системата е SQL server базирана и включва над 400 работни станции, намиращи се в отделните сгради и свързани с оптични и безжични връзки. Програмните приложения включват: Кодиране и статистика, мрежово Web приложение, аптека, складове, калкулация, параклиника, счетоводство, човешки ресурси.

• От 2002 г. функционира интранет - базирана лабораторна информационна система за усъвършенстване на вътрешната комуникация.

• Извършена бе цялостна дигитализация на образната диагностика в УМБАЛ "Света Марина" - Варна, която доведе до множество ползи: висококачествено триизмерно цифрово топографско изображение; висока сензитивност и специфичност за ранна диагноза на заболяванията; възможност за реконструкция на изображенията; използване на безопасна за персонала методика на работа; минимално облъчване на пациента; вградена памет и възможността за съхраняване и сравняване на изображенията; връзка с компютър и локална мрежа, а оттам и с Интернет; драстично снижаване на разходите за консумативи и реактиви; снижаване времето за чакане за получаване на готовия резултат;снижаване на неуспешните и повторни рентгенови снимки.

• Болничен интранет - в информационната система на болницата за първи път в страната е въведен учебен панел. Той включва алгоритми за диагноза и лечение, сведени от национални, европейски и световни конгреси, от презентации на водещи лектори по иновации в лечението на отделни заболявания, от учебници на водещи европейски и световни автори.

УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
18 мар
Потвърдиха статута на „Света Марина“ като университетска болница
Потвърдиха статута на „Света Марина“ като университетска болница

​ Правителството определи Многопрофилна болница за активно лечение „С...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
18 мар
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с отлична акредитационна оценка
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с отлична акредитационна оценка

  Със заповед №РД-17-8/25.01.2018г. на министъра на здравеопазването Ки...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
9 мар
Екип лекари от Варна е включен в световно научно проучване по съдова хирургия за каротидни стенози
Екип лекари от Варна е включен в световно научно проучване по ...

Лекари от Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ "Св. Марина"- Варна са ед...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
9 мар
Специалисти отбелязаха световния бъбречен ден в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Специалисти отбелязаха световния бъбречен ден в УМБАЛ „Св. Мар...

  За поредна година специалистите в УМБАЛ „Св. Марина"  - Варна отбел...

Прочетете още

Публикации

Потвърдиха статута на „Света Марина“ като университетска болница
Потвърдиха статута на „Света Марина“ като университе...
Публикация
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с отлична акредитационна оценка
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с отлична акредитационна ...
Публикация
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
4 фев
УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организация по инсулт
УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организ...

Нова отлична оценка за високото качество при лечение на пациенти с инсул...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
С модерна апаратура за 4D диагностика на сърцето разполага УМБАЛ „Св. Марина” - Варна
С модерна апаратура за 4D диагностика на сърцето разполага УМБ...

Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” във Варна разполага с н...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
Педиатри от УМБАЛ „Св. Марина“ спасиха двумесечно бебе с рядко генетично заболяване
Педиатри от УМБАЛ „Св. Марина“ спасиха двумесечно бебе с рядко...

Педиатри от Варна спасиха живота на двумесечния Кристиян, който е приет ...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна получи високотехнологична апаратура за лечение на деца 
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна получи високотехнологична апаратура...

„Българската Коледа“ подсигури скъпоструваща апаратура за детските клини...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
30-годишен юбилей отбеляза Детското отделение за интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Марина“
30-годишен юбилей отбеляза Детското отделение за интензивно ле...

С вълнуващо тържество и концерт пациенти, родители, медици, студенти и о...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
Клинични психолози от страната участваха в специализирано обучение във Варна
Клинични психолози от страната участваха в специализирано обуч...

Първият курс за клинични психолози под егидата на Варненското дружество ...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
Кампания за откриване на деца с проблеми в растежа стартира в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Кампания за откриване на деца с проблеми в растежа стартира в ...

В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна започва мащабна кампанията за ранното откри...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
Проф. Виолета Йотова е новият председател на Съюза на учените във Варна
Проф. Виолета Йотова е новият председател на Съюза на учените ...

Ръководителят на Първа детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна проф....

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна получи нова апаратура за инсулинова терапия
УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна получи нова апаратура за инсулино...

Модул за продължителна инсулинова терапия на деца вече е на разположение...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
Инициатива подпомогна детското отделение на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Инициатива подпомогна детското отделение на УМБАЛ „Св. Марина“...

Организаторите на благотворителните бягания от инициативата „Дари времет...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
Детската клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна получи инфузионна помпа
Детската клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна получи инфузионн...

Първа детска клиника към варненската университетска болница „Св. Марина“...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна получи линейка, предоставена от Израел чрез Български Червен Кръст
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна получи линейка, предоставена от Изр...

От днес УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна разполага с още една линейка с...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2017
Варненски ученици подкрепиха детската клиника в УМБАЛ „Св. Марина“
Варненски ученици подкрепиха детската клиника в УМБАЛ „Св. Мар...

​​Първа детска клиника с ДОИЛ към УМБАЛ „Св. Марина" - Варна получи да...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Висока оценка от ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ за действията на служителите при извънредната ситуация в Хитрино
Висока оценка от ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ за действ...

​Ръководството на УМБАЛ „Св. Марина" – Варна оцени високо достойното п...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
УМБАЛ „Св. Марина“ ще бъде присъединена към европейска програма за лечение на деца с болест на Ходжкин
УМБАЛ „Св. Марина“ ще бъде присъединена към европейска програм...

​​Детската онкохематология в УМБАЛ „Св. Марина" във Варна с ръков...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Успешна криоаблация на бъбречен тумор приложиха за първи път у нас в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна
Успешна криоаблация на бъбречен тумор приложиха за първи път у...

За първи път в България в УМБАЛ "Св. Марина" – Варна един от най-опитн...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Пациенти с онкологични заболявания се лекуват успешно с индивидуална таргетна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Пациенти с онкологични заболявания се лекуват успешно с индиви...

Целта на най-големия лечебно-диагностичен болничен комплекс в Източна Бъ...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Пациенти с онкологични заболявания се лекуват успешно с индивидуална таргетна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Пациенти с онкологични заболявания се лекуват успешно с индиви...

Целта на най-големия лечебно-диагностичен болничен комплекс в Източна Бъ...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Във варненската болница „Св. Марина“ сменят сърдечна клапа без операция
Във варненската болница „Св. Марина“ сменят сърдечна клапа без...

Съдържание на страницаУникални процедури за поставяне на сърдечна клапа ...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Доц. д-р Силва Андонова и клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" - Варна удостоени с награда "Варна"
Доц. д-р Силва Андонова и клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "...

Носителите на награда "Варна" в сферата на науката и висшето образование...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
УМБАЛ "Света Марина" - Варна е удостоена с първа награда в категория "Ръководител по здравни грижи - 2015"
УМБАЛ "Света Марина" - Варна е удостоена с първа награда в кат...

На 12 и 13.05.2016 г. в гр. София бе проведен IV–ти Национален конгрес н...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Екип на варненската УМБАЛ "Света Марина" пое управлението на нова донорска ситуация
Екип на варненската УМБАЛ "Света Марина" пое управлението на н...

51-годишна жена от Добрич, изпаднала в мозъчна смърт след масивен мозъче...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД - ВАРНА С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД - ВАРНА С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

След проведен конкурс на основание чл.62, ал.4 от ЗЛЗ и чл. 14 и чл.16 о...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Артериална хипертония при деца - доц. д-р Лъчезар Маринов
Артериална хипертония при деца - доц. д-р Лъчезар Маринов

Артериалната хипертония сe нарежда сред най-значимите заболявания при въ...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016
Доц. д-р Силва Андонова: При инсулт трябва да се действа много бързо
Доц. д-р Силва Андонова: При инсулт трябва да се действа много...

В България се регистрират годишно над 82 000 случая с мозъчно-съдови заб...

Прочетете още
УМБАЛ Св. Марина - Варна dashboard.own_post_posted
2016