Опит

лекар - специализант
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1