Опит

1000, София, България, бул. Патриарх Евтимий № 37
35928059314

Кабинетът по клинична електромиография е част от Неврофизиологична лаборатория към Неврологична клиника на ПМБАЛ София.