За мен

Д-р Никола Радев е завършил ВМИ гр.София Специалист е по вътрешни болести, гастроентерология и диететика, абдоминална ехография, Доплерова ехография, фиброгастроскопия ІІ ниво, фиброколоноскопия ІІ ниво, ендоскопска полипектомия. Работи с видеоендоскоп на фирмата Олимпус и ехограф на фирмата Алока.Поликлиника Бургас ж.к.Бр.Миладинови бл.132 каб.№ 6.17-18ч./срещу х-л Космос/Предварително записване 11-12ч.тел.0887 89 35 89

http://d-rnikolaradev.blogspot.com

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Работи с осигурител