Последователи
Петър Димитров Георгиев
д-р Наталия Митева
д-р Наталия Митева
Клинична лаборатория
д-р Марин Мухтаров, дм