Опит

6300, Хасково, България, бул."България"152
35938629813
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 19:00

Работи с осигурител
6300, Хасково, България, ул."Македония" № 11 каб.30
359895753161
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 17:00

Работи с осигурител
6550, Любимец, България, ул."Републиканска"№37
359893633029
Работи с осигурител

Специалности

Клинична лаборатория

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb