За менДоцент, доктор по медицина, магистър по право, магистър по здравен мениджмънт

- Неврологична клиника, Университетска МБАЛ “Д-р Георги Странски” - Плевен

- Преподавател в катедра "Неврология и неврохирургия" Медицински университет - Плевен

- Преподавател в катедра "Катедра Кинезитерапия и рехабилитация" на Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация към Национална спортна академия "Васил Левски" - София