Последователи
д-р Иво Ватев
д-р Иво Ватев
Образна диагностика
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
д-р Иван Маринов
д-р Иван Маринов
Обща дентална медицина
д-р Красимир  Хаджилазов
д-р Красимир Хаджилазов
Ендокринология и болести на обмяната