Последователи
г-н Момчил Баев, дм
г-н Момчил Баев, дм
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина
д-р Жасмина Бахметиева
д-р Жасмина Бахметиева
Кожни и венерически болести