Последователи
д-р Боби Киров
д-р Боби Киров
Вътрешни болести
д-р Станислав Ценов Ценов
д-р Станислав Ценов Ценов
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Жасмина Бахметиева
д-р Жасмина Бахметиева
Кожни и венерически болести
д-р Олег Яков
д-р Олег Яков
Пневмология и фтизиатрия
д-р Маргарита Шаркова
д-р Дора Пачова
д-р Дора Пачова
Специалност различна от изброените
доц. Пенчо Кратунков, дм
1 2 3 4