Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Лиляна Филипова е мениджър ключови клиенти в CredoWeb
 

Отговаря за:

  • контакти с лечебни заведения, медицински специалисти, аптечен пазар,туции, съсловни организации на медицински специалисти
  • бранд позициониране
  • позициониране на CredoWeb на научни форуми, партньорски събития и организиране на собствени
  • активност и увеличаване на членската маса на CredoWeb
  • стратегически партньорства
  • идеен замисъл, реализация и привличане на участници в основните комуникационни формати на платформата: виртуални дискусии и обучения„
  • продажби и  бизнесмодели за лечебни заведения, аптеки и организации

 

Опит

2001 - 2013
редактор
1000, София, бул. Цариградско шосе 48

 

Редактор в отдел СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1998 - 2001
политически репортер
1000, София, ул. Раковска 134

Отразява работата на основни политически партии и Народното събрание.

Мениджър ключови клиенти
1000, София, бул. Шипченски проход 65

Образование

1989 - 1993
Български език и литература
Магистър български език и литература
София
1991 - 1993
Журналистика
Магистър Журналистика
София
1991 - 1993
португалски език и литература
Португалски език и литература
София
2012 - 2014
Магистър управление на човешките ресурси
УНСС

Сертификати

ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-02-15

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели