За мен

Медицината е изкуство да се подражава на лечебното въздействие на природата - Хипократ
 

 

 

Опит

Специалист ключови клиенти
1000, София, България, бул. Шипченски проход 65

Образование

2003 - 2009
Публична администрация (Бакалавър)
Нов Български Университет
София , България
2009 - 2011
Управление на туризма (Магистратура)
Нов Български Университет
София , България

Сертификати

ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-02-01
KAM workshop
2018-09-25
Корпоративна култура и ценности - мениджмънт
2018-09-25
GDPR
2018-09-25
SALES WORKSHOP
2018-09-25
BRAND BOOK
2018-09-25
Примерен материал №2 (Поддържащо обучение)
2019-02-08
Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-05-22
Тест към Начално обучение по Информационна сигурност
2020-07-01 17:11:04
Начално обучение за нови служители
2020-07-01 17:11:04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb