Опит

6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb