За мен

Специалист по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия, абдоминална ехография. 
 

Член на Българското дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия, Европейското дружество за изследване на черния дроб, Българската асоциация по ултразвук в медицината

Специалист по гастроентерология

Квалификация по гастроинтестинална ендоскопия с биопсия

Квалификация по абдоминална ехография

Квалификация по лечебно хранене и диететика

Автор на множество научни и научно-популярни статии

Опит

гастроентеролог, началник отделение
1606, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием

Образование

Гастроентерология

Специалности

Гастроентерология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb