Опит

1000, София, България, жк Красна поляна, ул. Блага вест 3

Образование

Медицинска онкология
Вътрешни болести

Специалности

Медицинска онкология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb