Опит

CEO
1000, София, България, бул. Шипченски проход 65
CEO
1000, София, България, ул. Атанас Дуков 29

Сертификати

ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-02-28
ОП-07-01-Управление на инциденти v04
2018-02-28
РИ-15-03-Bugs priority
2018-05-01
Начално обучение за нови служители
2018-05-01
KAM workshop
2019-01-02
Корпоративна култура и ценности - мениджмънт
2019-01-02
Корпоративна култура и ценности
2019-01-02
GDPR
2019-01-02
SALES WORKSHOP
2019-01-02
BRAND BOOK
2019-01-02
Технически аспекти на SEO (basic)
2019-10-17

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb