Защо Наредбата за касовите апарати скандализира лекарите?
дискусия
Обща медицина
НРД 2019 - какво искат лекарите
дискусия
Актуално
Трябва ли държавата ни да помогне на българи, лишени от децата си в чужбина?
дискусия
Здравна политика
Актуално
Преговорите за НРД 2018 на светло - извънболнична помощ
дискусия
Здравна политика
Готова ли е България за генерично заместване на ниво аптека
дискусия