За мен

Завършила Тракийски университет, Медицински факултет в Стара Загора. Специалист по нефрология. Работи в град Гълъбово, във Вътрешно отделение.

Завършила Тракийски университет, Медицински факултет в Стара Загора. Специалист по нефрология. Работи в град Гълъбово, във Вътрешно отделение.

Опит

6280, Гълъбово, България, ул. Алеко Константинов 10
359884401385
Работи с осигурител