За мен

Д-р Пламенка Ганкова, специалист по нефрология в МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" -Ловеч.

Завършила медицина във ВМИ-Плевен, през 1984 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 1992 г., а през 1998 г. става специалист по нефрология. В момента е началник на Отделение по хемодиализа в МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" -Ловеч.