За мен

Д-р Димитрова е очен лекар в ДКЦ-1. В петък на нечетни дати прави прегледи от 11 до 15 ч., а на нечетни - от 7 до 15 ч. Участва в операции в болница "Луксор" в Пловдив. Прави интервенции с лазер.

Завършва медицина в Пловдив. След дипломирането се работи като цехов лекар в СЛЗ"Раковски" в с. Шишманци. От 1985 г. до 2012 г. е в очно отделение на МБАЛ "Св. Мина", бившата Първа градска болница. В продължение на 10 години е началник на отделението. Била е на работа в ДКЦ-7 в Пловдив.

В ДКЦ-1 провежда консултативнипрегледи, офталмоскопия, тонометрия, скиаскопия,предписване на очила,амбулаторни операции.

Работи и в МЦ "Луксор" и участва в операции в болница "Луксор" в Пловдив. Прави интервенции с лазер.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
35932628071032623917238
Извършва консултативни прегледи, офталмоскопия, тонометрия, скиаскопия,предписване на очила,амбулаторни операции.
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:30

Сряда

07:30 - 14:30

Вторник

07:30 - 19:30

Четвъртък

14:00 - 20:00

Платен прием
Работи с осигурител